Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Thiệp Chúc Tết


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh