Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Câu Đối Xuân Đinh Dâu - Mai Xuân Thanh


Câu Đối:Mai Xuân Thanh
Trình Bày: Kim Oanh