Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Em Về Rớt Lại Nụ Cười


Thơ: Hoành Dũng
Thơ Tranh: Kim Oanh