Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Bài Thơ Thơ ThẩnBài Xướng:Bài Thơ Thơ Thẩn

Tà tà thơ thẩn Bướm bay 
Lượn qua, lượn lại hút say hương tình
Nhụy hoa hương phấn cho mình
Ai ngờ kết quả chúng sinh hưởng nhờ
Lúa vàng đẹp tựa như mơ
Thiệp hồng ngày cưới là lời thề mong
Bao giờ lúa trổ đòng đòng
Chúng mình ra ruộng hút dòng sửa tươi
Gọi mưa, gọi nắng đừng lười
Mưa sa xuống đất ta cười hả hê
Nắng lên trao vội lời thề
Một ngày nào đó ta về vinh quang.

Một ngày tháng giêng 2017
Lý Tòng Tôn
***
Bài Họa:Mộng Ngày Xuân 


Sáng nay ngắm bướm vờn bay 
Vườn thơm ngan ngát chợt say chút tình 
Thơ thẩn nhớ chuyện chúng mình 
Mái nhà mưa đổ học sinh trú nhờ 
Từ đấy hai trái tim mơ 
Hẹn mùa xuân thắm thôi chờ* đợi mong 
Chợ Tết khoe sắc trổ đòng 
Đôi ta hạnh phúc giữa dòng hoa tươi 
Giã bộ chậm bước chân lười 
Tâm đầu ý họp thoả cười hê hê ...
Giấc hồng hoa bướm lỗi thề 
Mộng xuân ly khách ngày về trời quang

Kim Oanh

* Xin đổi câu 6 "lời=chờ" nhé anh Lý Tòng Tôn