Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Cánh Thiệp Đầu Xuân 2017 - Tặng Nguyễn Thị Thủy Pleiku


Photo: Nguyễn Thị Thủy
Thơ& Trình Bày: Kim Oanh