Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Hỏi Trăng...Tơ giăng lên hỏi Trăng nì
Trăng bao nhiêu tuổi dậy thì biết yêu?
Mắc cở trăng non chưa đều
Chờ khuya thanh vắng trăng khêu tiếng lòng!

Nguyệt đầy se sợi chỉ hồng
Cùng nhau cạn chén rượu nồng mơ xuân?
Lung linh bóng nước nhị trùng
Trăng mười sáu tỏ xuôi chung một dòng!

Thuyền tình ghé bến Vĩnh Long
Vẹn lời hẹn ước chờ mong thuở nào?
Thẹn thùng trăng đáp ngọt ngào
Tơ trời kết chặt đây sao chối từ!

Kim Oanh
9/12/2017
* Cảm tác từ ảnh chụp của Biện Công Danh