Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Giọt Nắng Trong Mắt Em - Sáng tác: Nguyễn Tâm Hàn - Hoà âm: Quang Ngọc


Sáng tác: Nguyễn Tâm Hàn
Hoà âm: Quang Ngọc
Ca sĩ : Ngọc Quy