Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Thank You!Tháng Giêng vừa bước vào xuân
Hạnh phúc tri kỷ chúc mừng ngày vui
An lành năm mới rộn cười
Nhờ ý thơ đẹp gửi lời CẢM ƠN
Không quên tình bạn vuông tròn

Yêu mến con chữ sắc son hiệp hòa
O Gà đẹp lòng mát dạ

Uống cạn rượu nồng đa tạ bạn thương!

Kim Oanh
*O Gà= Bạn bè gọi KO ấy mà.