Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Nụ Cười Còn Đó


Thơ: Hoàng Dũng
Thơ Tranh: Kim Oanh