Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Chia Sẻ Bài Thơ


Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh; Kim Oanh