Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Nhớ Gửi Đoàn Phan

Kính tặng Thầy Trầm Vân và trang Nhà Phan Thanh Giản&Đoàn Thị Điểm.Em mến chúc Thầy cùng toàn thể anh chị, Mùa Xuân Đinh Dậu vạn sự may lành và hạnh phúc.(KimOanh)


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh