Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Đồng ThápAi qua Đồng Tháp một lần
Để nghe câu hát lâng lâng cõi lòng
Ai về nhấp chén rượu nồng
Cho tình Đồng Tháp một lòng sắt son

Kim Oanh
***
Tôi qua Đồng Tháp đôi lần,
Chưa nghe hát vẫn lâng lâng lòng
Bởi tình trao quá ấm nồng
Với tô cháo vịt tấm lòng đỏ son.

Hoành Trần
***

Cầu dừa ai bắt sang sông
Để cho sáo hót lồng son thêm buồn
Ví dầu nhịp nối thả suôn
Cho người bên ấy về luôn bên nàng
Vĩnh Long có xứ Cầu Ngang
Cổ Chiên thuở ấy có nàng Kim Oanh
Nhà em ví có vườn chanh
Càng cua rau đắng để dành cho em
Cơm chiều món gỏi ai thèm
Cá linh kho lạt xin đem đến cùng

Cao Linh Tử