Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Tìm Lại Ước Mơ(Cô KO Là người công giáo tôi xin tặng bài thơ này)

Như sợi tóc nối hai đầu nỗi nhớ
Một tình yêu muôn thuở vẫn là thơ
Mênh mang mênh mang lệ tình góp lại
Phù vân nghiêng đầu trút lệ xuống chiều ru

Có người từ trăm năm về lại dòng tu
Hai vạt áo cắt ngang trời hoàng đạo
Mưa thắm ướt bờ vai tóc rũ
Xuống liêu trai dẫy chết dưới mưa nguồn

Nhốt phận buồn trong lá cuốn hoàng hôn
Nghe ký ức trôi trên từng kỷ niệm
Sầu lẻ bóng theo em về tu viện
Ta theo trăng thề lội ngược nước tìm thơ

Chốt cuộc đời ta tìm lại ước mơ
Trên thập giá là bài thơ tình tuyệt diệu..


Bằng Bùi Nguyên