Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Nghiêng Thành Đổ NướcNghiêng Thành Đổ Nước

Nghiêng nghiêng bóng nắng em mười sáu
Thành khẩn anh mơ giấc bẽ bàng
Đổ lệ hoài công đi xúc tép
Nước trời vẫn đổ tiết Đông sang...

Dương Hồng Thủy
***

Nghiêng Thành Đổ Nước

Nghiêng nghiêng bóng nắng ngã về chiều
Thành quách tiêu điều biết về đâu
Đổ trút cơn mưa sầu cố Quốc
Nước nhà bao nỗi … ngậm ngùi đau

Kim Oanh
***
Nghiêng Thành Đổ Nước

Nghiêng nghiêng bóng nắng mùa xuân
Thành phố xứ lạnh dừng chân lưu lạc
Đổ bến tình yêu thơ nhạc
Nước Việt,con Rồng cháu Lạc mãi thương...

Phượng Trắng
GBHS Canada, 14/2/2017