Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Câu Đối: Xuân 2017 - Nguyễn Đắc Thắng


Câu Đối: Nguyễn Đắc Thắng
Trình Bày: Kim Oanh