Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Câu Đối: Trang Long Hồ Vĩnh Long Đón Chờ Mặc KháchTao Nhân


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh