Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Cầm Kỳ Thi HọaCầm Kỳ Thi Họa

Cầm đàn không biết nốt nào đô
Kỳ quá thôi thì tập đánh cờ
Thi thố thua hoài phải xổ thơ
Họa chăng học vẽ mới hợp rơ

Nguyễn Đức Tri Tâm
***
Cầm Kỳ Thi Họa


Cầm khơi trút cạn nỗi sầu
Kỳ duyên hạnh ngộ cùng nhau ván cờ
Thi bút tình ý trao thơ
Họa dung nhan đẹp người mơ hẹn hò

Kim Oanh
***
Cầm Kỳ Thi Họa

Nhà ai buông tiếng nguyệt Cầm
Thiên duyên Kỳ ngộ thương thầm tiếng tơ
Đường Thi nhã mấy vần thơ
Ước chi người ấy trông chờ Họa theo


Song Quang