Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Câu Đối: Nguyện Cầu Gia Quốc An - Huỳnh Hữu Đức


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh