Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Xuân Muộn - Xuân Phai - Xuân TànXuân Muộn

Mùa Đông dài quá hoá thừa
nên chi Xuân đến không vừa tuổi em
tóc xanh thiếu nắng ru mềm
điểm pha sương tuyết lệch nghiêng sợi buồn

Nắng lên mà rét chưa buông
nên hoa chậm mở cánh vườn Xuân em
chờ anh trộn lửa hương đêm
với lời trăng mật hong mềm tóc xanh!

Cao Nguyên
***
Xuân Phai


Xin hoa một chút hương thừa
Gió xuân hôn nhẹ thơm vừa tóc em
Ghé mi đôi mắt nhung mềm
Tẩm lên khăn lụa che nghiêng dáng buồn

Thời gian lặng lẽ sầu buông
Hoa tàn phai sắc góc vườn riêng em
Lạc lõng giữa bức màn đêm
Ủ hương môi nhạt bên thềm rêu xanh

Kim Oanh
Câu cuối xin đổi chữ "thềm" cho êm vận
***
Xuân Tàn

Xuân tàn còn chút âm thừa
Để cơn gió Hạ thổi lùa dáng em
Hôn lên mái tóc dịu mềm
Xỏa vai sợi tóc che nghiêng mắt buồn

Nắng chiều chầm chậm nhẹ buông
Đưa hương Phượng tím mở vườn thơ em
Anh về góp nhặt thâu đêm
Để hong chút sợi tóc mềm ngày xanh

Song Quang