Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Chúc An Khang Phước


CHÚC ơn trời rải xuống nơi nơi
AN phước lộc xanh thắm nụ cười
KHANG trang mái ấm vui tình đẹp
PHƯỚC đỏ lòng xuân đỏ cánh môi

LÒNG nghiêng cánh bướm lượn mùa vui
NGÁT cánh hoa thơm ngát núi đồi
HƯƠNG nồng ly rượu mừng năm mới
HOA nở hồn say tiếng hát khơi


Trầm Vân