Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Đài Phát Thanh Việt Nam Trước 1975 - Chương Trình Tình Ca Do Nguyễn Đình Toàn Thực Hiện

Nguyễn Đình Toàn phụ trách chương trình Tình Ca Việt Nam vào mỗi thứ Năm hàng tuần trên làn sóng điện của đài Sài Gòn, Việt Nam trước 1975.
Chương trình này mang chủ đề Đoàn Chuẩn và Từ Linh bao gồm hai ca khúc:
1. Cánh Hoa Duyên Kiếp
2. Lá Đổ Muôn Chiều - Nguyễn Đình Toàn trình bày.


Thực Hiện: Vanchus