Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Bờ Tre Trao Nhau Tình Đầu


     (Thay nén nhang lòng con kính gửi về Ba Má )

Ngày xưa tóc Má còn xanh
Môi hồng mắt thắm dáng thanh áo dài
Qua chợ Đức Mỹ mỗi ngày
Gặp người quân tử hiền tài đức cao

Rạch Bàng xuôi nước tình trao
Kết duyên nồng thắm cùng nhau gửi lòng
Bờ tre Phú Hữu tình hồng
Rời xa Cha Mẹ theo chồng lập thân

Tía Má bên chồng tình gần
Nghĩa chung vẹn thủy ân cần dồi trau
Đến khi mái tóc ngả màu
Sắt son đậm nét, đức cao để đời.

Đêm đêm con thắp sao trời
Kính gửi Ba Má những lời nhớ thương
Ôm lòng thay nén trầm hương
Toả bay theo gió vấn vương đến Người.

Bờ Tre Phú Hữu cuối đời
Xác nằm cõi tạm, hồn Người duỗi rong!

Vu Lan 2010
Kim Oanh