Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Tình Nồng Gửi Trao

     
( Kính Nhà văn Anh Vân )

Nguyện cầu Anh đến cõi an
Bước vào Nhà Chúa thanh nhàn tâm thân
Tạm biệt Nhà văn Anh Vân!
Bao nhiêu tình nghĩa một lần khó phai
Mây trời lồng lộng vút bay
Thiên Thai Anh đến ngủ say giấc hồng
Thương yêu tình nghĩa Vĩnh Long
Suốt đời khắc mãi tình nồng Anh trao.

Kim Oanh

7/2010