Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Chiều Tạ Ơn


Tạ ơn đời đã có em
Không gian rực rỡ hoa đèn yêu thưong
Tạ ơn tình mãi vấn vưong
Để ta gối mộng đêm trừong nhớ ai

Tạ ơn cơn mộng tàn phai
Cuồng điên ôm ấp hình hài em yêu
Tạ ơn đời vẫn cô liêu
Để ta vẫn có những chiều làm thơ

Tạ ơn quán hẹn chiều mơ
Cho ta trú ngụ những giờ đớn đau
Tạ ơn cơn gió thoảng mau 

Bay trong kỷ niệm ngát sầu tình xa

Tạ ơn em vẫn nhớ ta
Dù ta tàn tạ như là người điên 

Tạ ơn chén rượu sầu miên
Đưa ta xa mãi về miền lãng du

Tạ ơn đời những lời ru
Để ta sống giữa ngục tù dối gian
Tạ ơn em lúc mê man
Đưa tay vuốt mắt, ngỡ ngàng bỏ nhau ...

Khiếu Long