Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Tạ Ơn


  
  (Từ Chiều Tạ Ơn của Khiếu Long - Tặng Biển Xanh)

Tạ ơn em
những lời ru
Cho ta mãi nhớ
sương mù phố xưa

Tạ ơn em
những cơn mưa
Cho ta ướt sũng
hồn vừa chớm đau

Tạ ơn
dù áo phai mầu
Cho ta mãi nhớ
tình sầu năm xưa

Tạ ơn
sớm đón chiều đưa
Đầu con dốc nhỏ
cho vừa nhớ nhung

Tạ ơn
biết mấy cho cùng
Tình xưa lối cũ
lạc vùng đau thương

Suối Dâu
Hai sáu mười một 2ngàn10