Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Hương Lạnh Mộ Phần


Có những buổi Đông về lạnh giá
Một mình buồn nhớ Má thiết tha
Tận trời Tây biền biệt phương xa
Lòng bật khóc thương Ba quạnh quẽ

Vu Lan chắc mộ phần buồn tẽ
Con không về hương sẽ lạnh tanh
Mỏi mòn Ba Má đợi cầm canh
Nghĩa trang vắng thảm tranh mồ ph

Kim Oanh