Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Câu Đối: Vu Lan - Ơn Cha Nghĩa Mẹ


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Tranh: Kim Oanh