Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Hai Giòng Sông Lạ

            
       (Từ Giọt Nhớ của Kim Oanh)
Giòng sông như mạch con tim
Của em bình thản chảy êm hài hoà
Của tôi sóng cuộn bình sa
In người sõa bóng một tà dương say
Mạch tim dồn dập tháng ngày
Giòng sông hừng hực dấu ai chợt về
Xin ôm chiếc bóng đam mê
Tưởng chừng cọ sát bốn bề giác quan
Chiều rơi. Mặc kệ! Chiều tàn
Sóng xô xát tim bàng hoàng phù sa
Hương em bồi lấp trời ngà
Vòng tay cuồng đỗ chảy oà mênh mông

Hoài Tử