Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Câu Đối: Vu Lan 2014


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh