Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Thương Tiếc Anh Quách Ngọc Vân!


Khúc nhạc tình réo rắc thanh âm
Lướt theo Mây gửi gió cung trầm
Lời tha thiết hoà trong khuya lắng
Ngân tiếng lòng tiễn bước xa xăm

Người về đâu đầu non thăm thẳm
Tay buông lơi tình cạn ước mơ
Lần bước đi bóng tối mịt mờ
Sương giăng lạnh chơ vơ triền dốc

Vuốt đôi mi nước mắt ngừng rơi
Khúc nhạc xưa ru giấc ngủ đời
Vòm trời mới Thiên Thai nhẹ bước
Nước Chúa an bình hưởng thảnh thơi!Kim Oanh
31-7-2010

Điếu Văn: Kim Phượng  ( Nhấp vào link:  Tiễn Biệt Nhà Văn Anh Vân - Kim Phượng )
Giọng Đọc: Dương Thượng Trúc