Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Thơ Tranh: Trả Hết Cho Người


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh