Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Sông Ơi Khóc Dùm Tôi!


Sông ơi hãy khóc dùm tôi
Dâng nước êm chảy xuồng trôi nhẹ nhàng
Cho tôi về lại Rạch Bàng*
Để nghe Má kể dịu dàng chuyện xưa

Cùng Ba xoay quanh bếp lửa
Ôn bài làm toán cho đến nửa đêm
Gia đình hạnh phúc êm đềm
Giờ đây chỉ biết đi tìm trong mơ


Kim Oanh
(*) Quê Ngoại tôi