Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Bóng Người Đi


Người đã ra đi một buổi chiều
Mây trời bãng lãng bóng cô liêu
Lần theo từng bước chinh nhân hởi
Mòn mỏi đợi chờ với quạnh hiu

Bên song gối chiếc đông giá buốt
Nửa mảnh trăng thề vuột tiếng yêu
Nửa mảnh trăng treo ngoài biên ải
Chinh phu chinh phụ nhớ nhung nhiều!

Kim Oanh(Đồng cảm với Kim Oanh 

Người đi hình bóng còn in lại
Man mác trong tôi nỗi cô liêu
Sớm chiều dõi bóng người đầu gió
Hỡi khách đa tình có thấu chăng

Đêm về giá lạnh vầng trăng khuyết
Nửa mảnh trăng theo khách viễn phương
Đêm buồn trống vắng lòng chinh phụ
Ấp ủ hình ai chốn sa trường

Ngô Quang Diệp