Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Ngàn Thu Áo Tím - Hoàng Trọng&VĩnhPhúc - Quỳnh Giao& Nguyễn Thành Vân

Tưởng Nhớ Nữ Ca Sĩ  Quỳnh Giao (1946-2014)


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh & Youtube: Kim Oanh


Sáng Tác: Hoàng Trọng & Vĩnh Phúc
Song Ca: Quỳnh Giao & Nguyễn Thàng Vân
Hoà Âm: Lê Ngọc Chân & Cung Tiến