Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Riêng Tư!


       (Từ Riêng Ta của Kim Oanh)

Trong đời phải nói cái chi…
Thì ta đã được những gì ta mơ
Dù cho đôi lúc chần chờ
Làm sao quên được vần thơ giữa dòng

Yêu ai nào dám dối lòng
Cho dù trắc trở long đong đường trần
Tình yêu nào phải ngại ngần
Tình yêu mãi mãi như lần đầu tiên

Đường trần dù lắm buồn phiền
Mình nên chia  sẻ những gì riêng tư.

Biện Công Danh