Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Riêng Ta! - Riêng Tư!


Riêng Ta!

Trong đời đừng nói..phải chi…
Thì ta đã được những gì ta mơ
Trong đời đừng phút ..chần chờ
Thì ta đâu phải bơ vơ giữa dòng
Tình yêu đừng tự..dối lòng…
Thì chân đâu vấp long đong đường trần
Tình yêu đừng phút ..tần ngần…
Tình ta đã đẹp được lần đầu tiên.
Cuộc đời dù lắm muộn phiền
Thì thôi giữ lại những gì…riêng ta!

Kim Oanh
***
       (Từ Riêng Ta của Kim Oanh)

Trong đời phải nói cái chi…
Thì ta đã được những gì ta mơ
Dù cho đôi lúc chần chờ
Làm sao quên được vần thơ giữa dòng
Yêu ai nào dám dối lòng
Cho dù trắc trở long đong đường trần
Tình yêu nào phải ngại ngần
Tình yêu mãi mãi như lần đầu tiên
Đường trần dù lắm buồn phiền
Mình nên chia  sẻ những gì riêng tư.

Biện Công Danh