Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Sầu Thiên Thu


Tóc em dài hương lay trong gió

Miệng em cười đày đọ tình anh
Hồ mắt thu tha thiết long lanh
Thuyền chao sóng chòng chành nhiêu khê!!!

Tan học hai buổi đôi bóng kề
Yêu chẳng dám... trăm bề ngỗn ngang
Thâu canh trằn trọc giấc mơ màng

Hồn gieo lạc ... dỡ dang mộng đầu
Lỗi hẹn em vội bước qua cầu
Buồn hóa đá tượng sầu thiên thu.

Kim Oanh
10/2/2012