Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Mù Khơi


Mồ em nhân thể mù sương
Hoa chung thủy chín mười phương mặt trời
Hai mươi tuổi dại ôm đời
Buồn lên mắt tím lạnh rơi vào hồn
Vẵng xa nhạc khúc sầu còng
Âm ba đổ dốc hoàng hôn tắt dần
Thôi đành tạm biệt người thân
Chiều đêm giao tiếp bâng khuâng ngập lòng

Lê Kim Hiệp
Tiếc thương người em Bắc Hương
Pleiku 8/1974