Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Thơ Tranh: Giọt Lệ Vu Lan


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh