Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Thơ Tranh: Má Ơi Con Đã Mồ Côi


Trích Thơ: Phạm Hồng Ân
Thơ Tranh: Kim Oanh