Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Một Thời Qua Đi
Ðêm Thu lạnh, nhớ môi cười
Nhớ về áo trắng, một thời tình si ...
Hoàng Dũng

Hoa môi mộng thắm xuân thì
Thi nhân đắm đuối tình thi rộn ràng
Ngây thơ dáng mỏng mơ màng
Tóc mây kết sợi lòng chàng bện tơ
Dệt thành lụa áo người mơ
Màu tinh tuyền trắng thẩn thờ tình si

Thời gian vùn vụt qua đi
Lời chưa bày tỏ xuân thì dỡ dang
Người xa biền biệt quan san
Nhớ nhung áo trắng ngã sang úa nhàu
Màu xưa chết lịm tình đầu
Hoa môi khép kín vết đau chửa nhòa

Kim Oanh
2/8/2014