Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Gửi Người Cánh Thiên Hương


Hoa úa tả tơi, lòng tiếc thương
Áo trắng tường vôi bạc mái trường
Tình xưa hai buổi lòng ái luyến
Nhện dệt tơ sầu giọt lệ vương


Còn đâu mực tím thời áo trắng
Mưa tuông lấp nẻo tuổi dại buồn
Còn đâu hoa bướm thời ươm mộng
Gửi hết cho người … cánh thiên hương


Kim Oanh