Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Phúc Đáp: Riêng Ta!


        (Từ Riêng Ta của Kim Oanh)

tôi thường nói phải chi....
Nên hay tuột mất những gì tôi mơ
Đời tôi lắm phút chần chờ
Nên tôi cứ mãi bơ vơ nỗi lòng

Vì yêu tôi phải dối lòng
Thế nên vấp ngả bò lê đường trần
Khi yêu tôi mãi tần ngần
Tình tôi chẳng vẹn một lần đầu tiên

Đời tôi chẳng có muộn phiền
Thì thôi giữ lại những gì riêng tôi


Ngô Diệp Quang