Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Nguyện Cầu Cho Anh Vân!


Anh đi vào chốn trời hồng
Thả bao ước vọng bềnh bồng theo mây
Nơi đây giá rét giăng đầy
Người thân ở lại vơi đầy nhớ thương

Anh về tìm lại quê hương
Nằm bên đồng đội dặm trường chiến chinh
Nguyện cầu anh được an bình
Trong lòng đất mẹ đậm tình tri âm

Kim Oanh
6-8-2010