Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Thơ Tranh; Xin Nhận Ơn Người


Thơ: Dương Hồng Thủy
Thơ Tranh: Kim Oanh