Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Cứu Lấy Hạ Ca‏


Ba mươi tám năm ngoảnh lại trường
Vắng tà áo trắng dại thân thương
Vườn ai dẫm nát hương mùa Hạ
Bất công Trời cảm xúc loài hoa

Phượng vĩ màu khoe yêu sắc thắm
Sớm lụi tàn sắp sữa Thu sang
Mùa yêu đương sáng rực thiên đàng
Trang lưu bút ngày xanh đành khép

Ép phượng xưa chứng tích đẹp thời
Thầy thương bạn nhớ màu lơi mộng
Bỗng giông dài đóng cổng trường xưa
Kiên nhẫn đợi kịp vừa Thu chết

Hết rồi ! Thắm thoát tiết sang Đông
Phượng hồng xưa tiếp giấc ngủ nồng
Mong sông vời kiếp mùa thôi mất
Tưới nước phù sa tuyết lạnh không

Mục đồng cất sáo khơi mầu nhiệm
Tay nâng cánh phượng nép vào tim
Run tay trang bút Hạ Ca tìm
Mực tím mới viết lời tạm biệt

Pleiku 30-8-2009
Lê Kim Hiệp