Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Câu Đối Vu Lan: Tình Mẹ Nghĩa Cha


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Tranh: Kim Oanh