Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Chiều Quê


Gió chiều lắc mạn thuyền nan
Hắt hiu khói nhạt quyện hàng cau thưa
Thoảng mùi cỏ dại hương xưa
Tiếng còi mục tử vọng đưa điệu buồn
Bìm bịp gọi nước về nguồn
Đàn cò mỏi cánh cuối đường bay xa
Rầu rầu tiếng nhái ngắt nga
Dừa nghiêng xoả lá la đà bên sông
Mái đình u ẩn rêu phong
Hàng dầu trước ngõ rụng bông bên thềm
Chiều qua Phú Hữu êm đềm
Rạch Bàng, Ngã Bát sương đêm khuất dần.

Lê Kim Thành

Phú Hữu thuộc Xã Trung Ngãi Quận Vũng Liêm, Tỉnh Vĩng Long (quê Nội tôi)
Rạch Bàng, Ngã Bát thuộc Xã Đức Mỹ, Quận Càng Long, Tỉnh Vĩnh Bình(quê Ngoại Tôi)