Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Khung Trời Nhớ.....


Vắng vài giây
Lòng nghe nhớ nhớ
Nay trở về .. thả mấy vần thơ
Biết có ai nhớ ai chờ không nhỉ
Mong người về hủ hỉ cười vui?

Vắng vài phút
Lòng chợt bùi ngùi
Thiếu tiếng cười giòn
Trọn một giờ .. bào mòn tâm sức
Lại thao thức ... trở về chốn bình yên

Mộng một ngày
Không vướng lụy phiền
Tha hồ thả niềm riêng quên sầu nhớ
Cao Nguyên xanh rừng ... hơi thở dịu
Đất trời hoà điệu tiếng còng xa

Kim Oanh
24/2/2012