Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Thu Quạt Bâng Khuâng


        (Từ Đan Thu Thành Quạt của Hoài Tử)

Đêm đến vội kết lá vàng
Chiếc quạt phe phẩy dưới tàng mùa thu
Hồn ta sỏi đá hoang vu
Vàng phai nỗi nhớ âm u chốn đoài

Hạ nào gỏ cửa đến chơi
Mời người tạm ghé thả lời thơ bay
Vứt đi gánh nặng trĩu vai
Ngã lưng lên võng ngủ say một lần

Tay ngà hầu quạt bâng khuâng
Chạm lòng rung cảm lâng lâng giao hòa
So đàn vạn lá tình ca
Tiếng ru dỗ mộng nguyệt sa thẹn thùng

Kim Oanh