Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Thu Mắc Cở


(Từ Ghẹo Thu của Kim Oanh)

EM chớ ngại, thu nào về vội
Vẫn nơi đây mỗi tối vu vơ
Nhắc nhau từng chữ ngu ngơ
Để còn níu chút dại khờ ngày xưa

Ta góp chữ, cho vừa nhung nhớ
Trải vần thơ bởi nợ tha nhân
Đêm nay gợi nhớ dáng xuân
Vẽ vời dăm chữ bâng khuâng cuối đời ...


Hoàng Dũng